Detry
  >  Ons duurzaamheidsbeleid   >  3. Milieu

3. Een milieuvriendelijke onderneming

 

 

Omwille van zijn schitterende omgeving is DETRY bewust van de impacten van zijn activiteit op de milieu.
Bij het op een duurzame ontwikkeling gerichte beleid wordt er rekening gehouden met diverse aspecten - water, lucht, bodem, afval, ecologie, energie 

 

 

Terugdringen van het energieverbruik:

In 2019 drongen we de energie-efficiëntie-index met 26,31 % en de CO2-uitstoot met 31,88 % terug, ten opzichte van het referentiejaar 2005.

 

Naleven van de milieuverplichtingen:

Alle nodige vergunningen worden bijgewerkt.

 

Afvalbeheer:

Aansluiting op Fost plus, Valipac, Valorlux et Debelux Afvalpreventieplan, gecontroleerd door het Waalse Afvalstoffenbeheer m.b.t. sorteren en systematische optimalisatie van het recycleproces.

 

Avalwaterbeheer:

Behandeling van alle wateren binnen de Epur'Aubel biologische zuiveringsinstallatie, coöperatief beheerd door de bedrijven in het agro-food bestemmingsplan