Detry
  >  Onze garantie Kwaliteit

Onze garantie Kwaliteit

De kwaliteit van de door de onderneming afgeleverde producten is een van de belangrijkste bekommernissen van Detry, maar evenzeer van zowel de nationale als de internationale klanten, die vaak hun eigen bestek voorleggen.

In dat vlak kan Detry bogen op een heuse deskundigheid die maar al te vaak de ter zake geldende regelgeving ver overstijgt. In het gehanteerde kwaliteitssysteem wordt rekening gehouden met elke fase in de productie. Met het systeem kan de kwaliteit van de verwerkte grondstoffen worden gecontroleerd en kunnen de verschillende productiestappen tot en met de verpakking van de producten, worden beheerst, evenals de strikte naleving van de koudeketen en de traceerbaarheid van de producten.

De interne Kwaliteitsafdeling waakt over de naleving van de verschillende processen en procedures. In het interne laboratorium worden jaarlijks ruim 38 000 analyses uitgevoerd. Daarbovenop worden nog eens 12 000 analyses buitenshuis uitgevoerd. 

CERTIFICERING

  • HACCP (Hazard critical control point) sinds1995
  • BRC (British Retail Consortium) sinds 2003
  • IFS (International featured standards) sinds 2005
  • FAVV Autocontrol system sinds 2009