Detry
  >  Legacy   >  Private policy

Private policy

De persoonsgegevens die u ons verstrekt, worden verwerkt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 betreffende de privacy in het kader van gegevensverwerking en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR - Verordening EU 2016/679 van 27 april 2016).

Ze worden opgeslagen in de bestanden van de naamloze vennootschap Detry S.A., rue de Merckhof 110, B-4880 AUBEL - RPR Luik (Afdeling Verviers), met ondernemingsnummer 0402.327.393, die verantwoordelijk is voor de verwerking ervan.

Deze gegevens zullen verwerkt worden in het kader van marketingacties: gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes met betrekking tot onze producten en diensten; ze kunnen ook gebruikt worden voor de personalisatie van de reclame op onze website of voor statistische doeleinden.

U beschikt te allen tijde over de volgende rechten met betrekking tot de gegevens die u ons verstrekt hebt:

-       recht op informatie en toegang tot de gegevens die u betreffen,

-       het recht om deze gegevens te corrigeren of te schrappen,

-       recht op beperking van de verwerking van deze gegevens,

-       het recht om u te verzetten tegen de verwerking ervan.

 

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de volgende kanalen:

-       per e-mail op het adres: remove@detry.com,

-       per fax op het nummer: 087/680 613,

-       per post op het adres: Detry S.A. - Service Marketing - rue de Merckhof 110, B-4880 AUBEL.

 

Wij bewaren uw gegevens zolang het nodig is om uw verzoek te verwerken en voor archiveringsdoeleinden.

Ze worden gewist vanaf het moment dat u uw verwijderingsrechten uitoefent, zoals hierboven gedefinieerd.

 

Voor alle zekerheid brengen wij u ervan op de hoogte dat u, als u vindt dat de verwerking van uw gegevens niet conform is, de mogelijkheid hebt om dit te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (eb-abg-dpa+tcatnoc).

 

Cookies 

Wij brengen u ervan op de hoogte dat wij algemene cookies gebruiken om het gebruiksgemak van onze website te verbeteren; u kunt de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van deze cookies te voorkomen.