Kwaliteit

Detry, synoniem voor kwaliteit...

Al meer dan 50 jaar besteedt de Detry Food Group bijzondere aandacht aan de kwaliteit van zijn producten. Ons doel is de consument verse en smakelijke producten te garanderen op basis van traditionele familierecepten.

Smaak

De smaak van onze producten maakt ze speciaal en heel gewild. In een sector als deze van de fijne vleeswaren, waar differentiatie essentieel is, onderscheidt ons merk Aubel® zich door zijn unieke smaken. Zelfs bij een blindproef weet de consument dat hij met een Aubel®-product te maken heeft.

Authenticiteit

De producten van Detry zijn niet alleen aangenaam om te eten, ze zijn ook authentiek, gemaakt volgens traditionele familierecepten. De consument vindt in de producten van Detry de eenvoud en natuurlijkheid van traditionele fijne vleeswaren terug.

Smakelijke producten die herinneringen oproepen en een zalige nostalgie opwekken bij de consument…

Producten van eigen bodem

Al onze producten vinden hun oorsprong in lokale producten. Elk van de binnen de Groep ontwikkelde recepten maakt gebruik van natuurlijke ingrediënten, die geoogst en geteeld worden door de boer, het oorspronkelijke beroep van de familie Detry.

... en een waarborg voor kwaliteit!

De kwaliteit van het door het bedrijf geleverde product is een van de belangrijkste bekommernissen van de Detry Food Group, maar ook van zijn nationale of internationale klanten, die vaak hun eigen specificaties opleggen.

Op dit gebied beschikken wij over een echte deskundigheid, die vaak verder gaat dan de ter zake geldende regelgeving. Ons kwaliteitssysteem houdt rekening met elke fase van de productie. Zij garandeert de kwaliteitscontrole van de gebruikte grondstoffen, het beheer van de fabricagestadia tot en met de verpakking van het product, alsook de strikte naleving van de koude keten en de traceerbaarheid van de producten.

Een interne Kwaliteitsdienst ziet erop toe dat de processen en procedures worden nageleefd. Ons intern laboratorium voert ongeveer 38.000 analyses per jaar uit, waaraan nog eens 12.000 uitbestede analyses mogen worden toegevoegd.

HACCP-certificering (1995)

Een methode voor het identificeren en beoordelen van fysische, chemische of biologische gevaren die verbonden zijn aan verschillende stadia van het voedselproductieproces.

BRC-certificering (2003)

Technische norm ontwikkeld door detailhandelaars in het VK voor bedrijven die voedingsproducten leveren. Het is bedoeld om detailhandelaren in staat te stellen ervoor te zorgen dat de consumenten erop kunnen vertrouwen dat zij hun wettelijke verplichtingen nakomen.

IFS FOOD (2005)

Norm voor de controle van de kwaliteit en veiligheid van processen en producten van levensmiddelenbedrijven, die erkend is door het GFSI. Deze norm is belangrijk voor bedrijven die huismerkproducten produceren, omdat hij veel eisen bevat met betrekking tot de naleving van de opgelegde specificaties. Het is een erkenning van de productie- en marketinginspanningen die op het gebied van de veiligheid en de kwaliteit van de merken worden geleverd.

BGA – Beschermde Geografische Aanduidin

BGA – Beschermde Geografische Aanduiding (1991)

Onze site Bel’Ardenne ligt in Bastenaken en geniet van het BGA-label “Ardenne”. Het roken van worsten en hammen gebeurt nog steeds met zaagsel van beukenhout, een traditioneel ambachtelijk proces. Het verkrijgen van het BGA-label is een van de conditio sine qua non voor het verkopen van producten met de herkomstbenaming “Ardenne”.

SAC

ACS (2009)

Autocontrolesysteem. Het FAVV omschrijft dit als het geheel van maatregelen die door de operatoren worden genomen om ervoor te zorgen dat de producten in alle stadia van de productie, verwerking en distributie voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake voedselveiligheid, aan de wettelijke voorschriften inzake kwaliteit van zijn producten, en aan de voorschriften inzake traceerbaarheid en het toezicht op de effectieve naleving van deze voorschriften.